Osteoporoosi eli luukato tarkoittaa luumassan vähenemistä. Tämä johtaa luun haurastumiseen. Osteoporoosin esiastetta nimitetään osteopeniaksi.

Luukatoa voi ehkäistä oikeanlaisella ravinnolla ja sen toteaminen voidaan kartoittaa mittauksella. Tässäkin asiassa voidaan sanoa, että on parempi katsoa kuin katua.

Osteoporoosi voidaan todeta luuntiheysmittauksessa. Mittaus tehdään matalaenergiseen röntgensäteilyyn perustuvalla tekniikalla DEXA-laitteella tai Ultraääni – laitteella.

Osteoporoosin aiheuttama murtumariski voidaan luotettavasti todeta ultraääni-mittauksella. Mittaus perustuu ultraäänen nopeuteen ja vaimenemiseen luussa

Luu on elävää kudosta, joka uusiutuu koko elämämme ajan.  Luuntiheys on huipussaan noin 30 vuotiaana. Luuston laatu on kiinni siitä, millä sitä ravitaan  ravinnosta ja ravinteista.

Monipuolinen ravinto on avainasemassa kun luuston kuntoa pidetään yllä. Tietyillä vitamiineilla ja mineraaleilla on erityisen suuri merkitys.


Kokoa 5-10 hengen ryhma ja tulkaa porukalla luuntiheysmittaukseen. Saatte luotettavaa tietoa luustonne tilasta edulliseen ryhmähintaan.

Yrityspalvelut

Työterveyslaitoksen laskelmien mukaan yksi sairauspoissaolopäivä maksaa keskimäärin 250–300 € Suurin sairaslomakorvauksiin johtava syy on tuki- ja liikuntaelin sekä sidekudossairaudet. Kannamme luustoamme koko elämämme. Jos meille tapahtuu jotain, joutuu kehomme aina koville. Luusto toimii mineraalipankkina. Samalla, kun ravitsemme luustoamme, tuemme kehomme immuniteettia.

Luuston Kunto palvelee yrityksiä mittaamalla luuntiheyttä.

Ravintotottumukset ja stressi vaikuttavat oesteoporoosin etenemiseen.

Oman kehon huomiotta jättäminen selitetään liiallisella kiireellä. Työ ja vapaa-aika vievät niin paljon resursseja, ettei monella meistä ole aikaa ylläpitää keholle terveellisiä elintapoja. Epätasapainoinen ruokavalio tuo kehoomme ravintoaineita väärässä suhteessa. Tämä aiheuttaa esimerkiksi rasvan kertymistä samalla kun kehomme kärsii puutosta sille tärkeistä ravinteista. Jatkuva aliravitsemus ja stressi päivästä toiseen vuosien ajan syövät luuston sisältä käsin. 

 

Ainoa keino olla tietoinen luuston kunnosta on mittauttaa luustontiheys tasaisin väliajoin. Suomen Luuston Kunnon palveluun kuuluu myös ravintoneuvonta. Seulontamittaus on edullinen ja se voidaan järjestää työpaikalla työn ohessa. Ota yhteys yrityspalveluumme, niin kerromme mielellämme lisää palveluistamme.