Osteoporoosi eli luukato tarkoittaa luumassan vähenemistä. Tämä johtaa luun haurastumiseen. Osteoporoosin esiastetta nimitetään osteopeniaksi.

Luukatoa voi ehkäistä oikeanlaisella ravinnolla ja sen toteaminen voidaan kartoittaa mittauksella. Tässäkin asiassa voidaan sanoa, että on parempi katsoa kuin katua.

Osteoporoosi voidaan todeta luuntiheysmittauksessa. Mittaus tehdään matalaenergiseen röntgensäteilyyn perustuvalla tekniikalla DEXA-laitteella tai Ultraääni – laitteella.

Osteoporoosin aiheuttama murtumariski voidaan luotettavasti todeta ultraääni-mittauksella. Mittaus perustuu ultraäänen nopeuteen ja vaimenemiseen luussa

Luu on elävää kudosta, joka uusiutuu koko elämämme ajan.  Luuntiheys on huipussaan noin 30 vuotiaana. Luuston laatu on kiinni siitä, millä sitä ravitaan  ravinnosta ja ravinteista.

Monipuolinen ravinto on avainasemassa kun luuston kuntoa pidetään yllä. Tietyillä vitamiineilla ja mineraaleilla on erityisen suuri merkitys.


Kokoa 5-10 hengen ryhma ja tulkaa porukalla luuntiheysmittaukseen. Saatte luotettavaa tietoa luustonne tilasta edulliseen ryhmähintaan.

Kuntapalvelut

Suomen Luuston Kunto palvelee yhteiskuntaa kahdella eri tasolla. Tuotamme luustontiheysmittauksia kunnan asukkaille ja palvelemme kuntaa työnantajana.  

Palvelumme hyödyttää yhteiskuntaa

Työterveyslaitoksen laskelmien mukaan yksi sairauspoissaolopäivä maksaa keskimäärin 250–300 €.
Lonkkamurtuman hoitokustannukset ovat n. 20 000 €. 

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin liittyvät vuotuiset kustannukset

Suorat kustannukset:                            (1000 €)         (%)Osteoporoosi kunnassa luuntiheys

Vuodehoidon kustannukset                      185 863         31,8 %
Lääkärissäkäynti                                       308 729        52,9 %
Kuntoutuskustannukset                              41 327           7,1 %
Reseptit                                                      48 099           8,2 %

Yhteensä                                                  582 968          100 % 

Epäsuorat kustannukset:

Menetetyt henkilötyövuodet                       104 721           21 %
Työpanosmenetykset                             1 971 453           21 % 

Tuki – ja liikuntasairauksien hoitoon käytetään 4. eniten yhteiskunnan voimavaroja

Tiedon lähde: Duodecim. Kansantautien ja toimintakyvyn vajavuuksien yhteiskunnalliset kustannukset. Suomalaisten terveys 18.7.2005