Luuntiheyden mittaaminen

Paras tapa selvittää luustonsa kunto, on mittauttaa se. Luuntiheyttä mitataan ultraäänimittauksella (QUS) tai röntgenmittauksella (DXA). Molemmilla tavoilla mitata on omat hyvät puolensa, mutta molemmat ovat luotettavia ja kivuttomia tapoja mitata luuston tiheys. 

Luuntiheyden mittaus Ultraäänilaitteella

Luustotuki mittaa luuntiheyttä ultraäänilaiteella. Laite on helposti liikuteltava jonka johdosta se soveltuu hyvin seulontaan.  Se ei vaadi välttämättä lääkärin lähetettä ja on edullinen.

Tutkimuksia luuntiheysmittauksesta ultraäänellä täältä.

Luuntiheyden mittaus Röntgen-laitteella

Röntgensäteilyyn perustuvalla DXA – laitteella voi mitata luuntiheyden lisäksi myös vartalon rasvan ja lihaskudosten määrän. Luuntiheys mitataan yleensä lannerangasta ja reisiluun yläosan kohdalta. Mittausmenetelmä on yleisesti käytössä sairaaloissa ja lääkäriasemilla. Johtuen laitteen koosta ja tilan vakaasta lämpö - ja kosteus vaatimuksista Dexa – laite asennetaan kiinteästi.

Tutkimuksia luuntiheysmittauksesta röntgenillä täältä.